EPS ja HJK sopimukseen seurayhteistyön aloittamisesta

Talven ja kevään aikana käytyjen keskustelujen ja suunnittelun pohjalta EPS ja HJK ovat sopineet laajan seurayhteistyön aloittamisesta mahdollistaen yhteistyön seuratoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia tiedon ja osaamisen jakamiselle seurojen välillä tähdäten ensisijaisesti laadukkaampaan pelaajakehitykseen, mutta myös parhaiden käytäntöjen jakamiseen seuratyössä lasten- ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Yhteistyö luo siis uudenlaisia mahdollisuuksia parantaa toiminnan laatua kaikilla tasoilla aina harrastajista huipputasoon saakka oppimalla toisilta jo käytössä olevia prosesseja sekä jatkojalostamalla yhdessä toimintamalleja entistä paremmin molempia seurayhteisöjä palveleviksi.

HJK-yhteistyön kautta EPS voi jatkossa tarjota pelaajapolun aina suomifutiksen huipulle saakka. Lähtökohtana on kuitenkin EPS:n oman, viime vuosina voimakkaasti kehitetyn, valmennusidentiteetin vahvistaminen HJK:n tuella, jolloin pelaaja voi pysyä kotiseurassaan mahdollisimman pitkään ja siirtyminen HJK:n akatemiaan tapahtuu vasta myöhemmin. Selkeät pelisäännöt ja valmennuksen vastuuhenkilöiden säännölliset yhteiset tapaamiset pelaajakehityksen seuraamiseksi luovat hyvän pohjan pelaajien tason arvioimiseksi ja pelaajan laadukkaan arjen takaamiseksi kehityksen kussakin vaiheessa.

– Uskon vahvasti, että tiivis yhteistyö parantaa kaikkien yhteistyössä mukana olevien seurojen toimintaa. Nyt ei puhuta pelkästään pelaajapolusta ja pelaajakehityksestä vaan yhtä lailla myös valmentajien ja eri seuratoimintojen kehittämisestä, mikä antaa aivan uuden näkymän seurojen väliselle yhteistyölle, toteaa EPS jalkapallo ry:n puheenjohtaja Mika Miettinen.

– Lähtökohtana yhteistyölle on tasavertaisuus ja HJK:n halu olla rakentamassa pelaajalähtöistä polkua omasta kotiseurasta aina kansainvälisille kentille asti. Pelaajan arki ei ole laadukasta, jos siirtyminen isomman seuran akatemiaan tapahtuu kovin aikaisin. Pyrimme tukemaan yhteistyöseuroja arjen toiminnan laadun kehittämisessä niin, että pelaaminen kotiseurassa voisi jatkua mahdollisimman pitkään, linjaa HJK ry:n puheenjohtaja Kai Koskinen.

– Olen erittäin tyytyväinen, että EPS aloittaa yhteistyön Suomen suurimman kanssa. Tämä tarkoittaa isoa riman nostoa monella eri osa-alueella, jotka kaikki johtavat pelaajan laadukkaan arjen parantamiseen, linjaa puolestaan EPS:n valmennuspäällikkö Boris Wistuba.

Seuraorganisaatioina kehittyminen olennaista

HJK Suomen ykkösseurana ja organisaationa tuo paljon hyötyjä EPS:n toiminnalle, mutta varmasti myös EPS tuo HJK:lle uusia ajatuksia ja lisäarvoa toiminnan eri osa-alueille, voimme nostaa rimaa entistä korkeammalle molemmin puolin. Suomalainen jalkapallo tarvitsee tiukkaa haastamista seurojen välille sekä organisaatioiden toisilleen asettamia haasteita ja toimintamallien kyseenalaistamista, jotta toiminnot kehittyvät laadullisesti paremmalle tasolle ja kestävät vertailun muiden jalkapallon huippumaiden kanssa.

– HJK:ta on kehitetty viime vuosina hyvinkin ponnekkaasti. Antti Muurista lainatakseni ”eteenpäin on menty”, mutta liialliseen tyytyväisyyteen meillä ei ole varaa. Pyrimme saavuttamaan kansainvälisen tason, mikä on erittäin haastavaa, ellei koko suomalainen jalkapallo ja seurojen toiminta kaikilla osa-alueilla kehity. Nyt tehty yhteistyösopimus kytkee EPS:n mukaan laajempaan kokonaisuuteen yhdessä HJK:n, Kontun ja VJS:n kanssa. Voimme oppia toisiltamme ja kirittää toisiamme, ja luomme samalla positiivista painetta myös muille seuroille kehittää omaa toimintaansa ja yhteistyötä muiden seurojen kanssa, viitoittaa Kai Koskinen.

– EPS:lle tämä seurayhteistyö on pidemmän ajan strategian mukainen askel eteenpäin ja mahdollistaa jatkossa entistä laadukkaampien palveluiden tarjoamisen seuran jäsenistölle ja paremman tuen joukkueiden toiminnalle. Kaikille yhteistyön kautta nostettaville kehittämisen osa-alueille tarvitaan tietysti osaavia tekijöitä ja sitoutumista, jotta saadaan oikeasti konkreettisia tuloksia ja hyötyjä yhteistyöstä, mikä tarkoittaa tiivistä yhteydenpitoa myös muidenkin asioiden kuin vain pelaajakehityksen osalta, kommentoi Mika Miettinen.

Valmentajien kehittäminen suuri mahdollisuus

Yhteistyö HJK:n sekä Kontun ja VJS:n, jotka ovat tehneet HJK:n kanssa vastaavan yhteistyösopimuksen, luo aivan uuden mahdollisuuden myös valmentajien kehittämiselle toisilta oppimisen ja keskinäisen haastamisen muodossa. Vahva valmennusosaaminen luo pohjan pelaajakehitykselle ja mitä monipuolisemmin jaetaan näkemyksiä valmentajien kesken, niin sitä paremman tuen ja myös uusia tavoitteita valmentajat pystyvät tarjoamaan toisilleen.

– Tällä alueella on ehkä se kaikkein suurin kehittymisen paikka ja tason noston tarve, jotta suomifutis ottaa selkeitä kehitysaskeleita tulevina vuosina. Keskiössä valmentajien ammatin arvostus, osaamisen kehittäminen, kyvykkyys valmentaa pelaajia kaikilla osa-alueilla sekä toimiva viestintä pelaajien vanhempien ja taustojen kanssa, heittää Mika Miettinen haasteena muillekin seuraorganisaatioille.

Uusia mahdollisuuksia yhteistyökumppanuuksiin

Yhteistyön kautta on mahdollista luoda houkutteleva tarjoama ja kiinnostavia hankkeita yritysten saamiseksi aiempaa laaja-alaisemmin ja juurevammin mukaan sekä huippujalkapallon kehittämiseen että lasten ja nuorten liikuttamiseen.

– Perinteinen sponsorointi on tulossa tiensä päähän ja yritykset hakevat urheilupuoleltakin kumppaneita, jotka pystyvät aidosti tukemaan niiden liiketoimintaa ja toimimaan ammattimaisesti. Samanaikaisesti yrityksiltä edellytetään yhteiskuntavastuullisuutta, ja ne etsivät kumppaneita, joiden kanssa tämä on mahdollista tehdä laadukkaasti. Laajempi seurayhteistökokonaisuus luo alustan, jossa voimme yhdessä EPS:n, Kontun ja VJS:n kanssa paremmin vastata näihin tarpeisiin ja näin saada mukaan enemmän ja sitoutuneempia yhteistyökumppaneita. Tämä luo uusia edellytyksiä oman toimintamme kehittämiselle, taustoittaa HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

Hyvässä yhteistyöhengessä kohti konkretiaa

Yhteistyön tulokset riippuvat siitä, kuinka suunnitelmat konkretisoituvat tekemiseksi seurojen eri kehitysalueista vastaavien johtamina. Seurat edustavat omilla toiminta-alueillaan useita tuhansia pelaajia sekä heidän perheitään ja palveluiden kehittäminen yhteistyöllä antaa mahdollisuuden entistä nopeampiin kehitysaskeliin.

– Kiitokset HJK:lle erittäin rakentavista ja avoimista sopimuskeskusteluista yhteistyöseurasopimusta neuvoteltaessa, tämä luo hyvän pohjan aidolle seurayhteistyölle. Jalkapallokulttuurimme kehittyminen tarvitsee seurojen välistä tiivistä vuoropuhelua ja ennen kaikkea yhdessä tekemistä, toivottavasti voimme näyttää toimivaa esimerkkiä myös muille seurayhteisöille. Suurella mielenkiinnolla kohti konkreettisia kehitysaskelia seuratoiminnan kaikki osa-alueet huomioiden, linjaa Mika Miettinen.

– Keskustelut EPS:n kanssa olivat innostavia alkumetreiltä alkaen. Espoolaiset seurat ovat tehneet hyvää työtä ja ottaneet ison roolin myös koko suomalaisen jalkapallon kannalta tärkeän Seurojen Palloliitto -kehityshankkeen eteenpäin viemisessä. On hienoa saada myös espoolaista virtaa mukaan yhteistyöseurakokonaisuuteemme, iloitsee Kai Koskinen.

Lisätietoja:

Mika Miettinen
Puheenjohtaja
Espoon Palloseuran jalkapallo ry
+358 40 519 0669
[email protected]

Kai Koskinen
Puheenjohtaja
Helsingin Jalkapalloklubi ry
+358 40 536 3504
[email protected]