Pelaajakehitys perustuu spesifeihin toimenpiteisiin

Olennainen osa harjoittelua, pelaamista ja lajissa kehittymistä on fyysinen suorituskyky, ja tämän osalta ennaltaehkäisevä toiminta luo kaiken pohjan. HJK on panostanut tähän paljon, ja yhtenä elementtinä erityisesti nuorten pelaajien kehittymisessä on tehty spesifinä tuotteena Suomen UrheiluFysio Oy:n (SUF) lihastasapainokartoituksia ja saatu niistä hyviä kokemuksia.

SUF Lihastasapainokartoitusta on kehitetty koko ajan tarkemmaksi ja lajispesifimmäksi. Tärkein tavoite on vammojen ennaltaehkäisy, jotta terve urheilija saadaan mahdollisimman paljon lajinomaisiin harjoituksiin. SUF:n lihastasapainokartoitukset erityisesti akatemiapelaajien kohdalla ja löydöksiin perustuvat annetut yksilölliset harjoitteet ovat selkeästi tuottaneet tulosta. Vammoja on pystytty estämään.

Lihastasapainokartoitus sisältää:
– Nivelten liikekontrollin testauksen (alue, liikesuunta, teho)
– Motorinen kontrolli vs. Voima/nopeus kontrolli
– Nivelten liikkuvuudet ja kompensaatiot (ylä-, keski- ja alavartalo)
– Lihas- ja hermokudoksen liikkuvuus, kompensaatiot
– Henkilökohtainen palaute sekä yksilölliset harjoitteet

Testaaminen perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon kehon toiminnasta liikkeen aikana. Useat rasitusvammaan johtavat syyt ovat havaittavissa kuukausia ja jopa vuotta ennen oireita. Riittävän aikainen puuttuminen syihin ennaltaehkäisee vamman ennen kuin urheilija ehtii oirehtimaan.

HJK näkee spesifien aputoimintojen nousevan jatkossa vielä tärkeämmäksi osaksi urheilijana ja pelaajana kehittymistä.