Q&A – Stadionin peruskorjaushanke ja Klubien Klubi

 

Kuka omistaa ja päättää kiinteistöstä?

Stadionin ja tontin omistaa Helsingin kaupunkikonserni.

HJK:n tytäryhtiö HSM Oy on vuokrannut stadionin hallintaoikeuden 2029 asti pois lukien aitiot, Palloliiton ja Liikuntaviraston tilat. Esimerkiksi aition omistajat päättävät osakehuoneistoistaan itsenäisesti eivätkä ne kuulu millään tapaa edes HJK:n ottelutapahtumiin.

Helsingin kaupunkikonserni tekee kaikki stadionin kiinteistöä koskevat päätökset.
HJK/HSM voi tehdä vuokraamillaan tiloilla vuokrasopimuksen mukaista urheilu- ja liiketoimintaa. Esimerkiksi ravintolatoiminnot on vuokrattu kolmannelle osapuolelle.

Mistä hankkeessa on kyse?

Telia 5G Arenan käytettävyyden ja asiakaskokemuksen parantamisesta uusimalla stadionin molemmat päädyt. Nykyisellään stadion ei ole toimiva.


Miksi hanke tehdään?

Stadion ei täytä kaikkia UEFA:n kriteereitä ja näitä pystytään ratkaisemaan hankkeen avulla.

Tarkoituksena on myös ratkaista stadionia alusta asti vaivanneet tuuli- ja sadeongelmat sekä parantaa asiakaskokemusta kattamalla ja lasittamalla stadionin eteläpääty. Hankkeen pääkohde on kannattajien päädyn ja ottelutapahtuman parantaminen.


Mitä käytännössä tehdään?

Ensimmäisessä vaiheessa katetaan ja lasitetaan kannattajien eteläpääty. Tämän avulla saadaan tuuli- ja sadeongelmat ratkaistua ja parannettua kannattajien viihtyvyyttä. Samassa yhteydessä voidaan ratkaista pieniä osia UEFA:n täyttymättömistä kriteereistä. Tähän ei liity mitään kaupallistettavaa rakentamista.

Toisessa vaiheessa tehdään stadionin pohjoispäätyyn samanlainen kattaminen ja lasitusratkaisu, mutta osasta on mahdollista tehdä lämmintä sisätilaa. Suurin osa siitä tulee monitoimitilaksi, jotka ovat tarpeellisia UEFA:n pelejä varten ja mahdollistavat stadionin monipuolisemman käytön. Osasta pohjoispäädyn katsomon takaosaa tehdään toimistotilaksi.

Hankkeessa stadionin kapasiteetti ei kasva.


Mikä on hankkeen aikataulu?

HJK jätti heinäkuussa rakennusluvan eteläpäädyn osalta. Luvan mukainen kilpailutus on aloitettiin joulukuun alussa ja on nyt päättynyt. Tämän jälkeen arvioidaan lupien, kilpailutuksen ja rahoituksen osalta mahdollisuus aloittaa hanke tammikuussa.

3.12.2018 julkaistu hankintailmoitus »

Jos rakentamiseen asti päästään, tavoitteena on saada eteläpäädyn kattoratkaisu ja lasitus valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on kuitenkin tehdä peruskorjaus niin, että katsomot ovat myös huhtikuussa normaalisti peleihin käytössä, vaikkei koko lasitus ja palvelualue vielä olisikaan valmis.

Pohjoispäädyn osalta hanke etenee 2019 aikana tavoitteena saada valmiiksi 2020 aikana.

Kaikki hankkeen vaiheet ovat kiinni luvista ja kilpailutuksista, joista HJK ei viime kädessä päätä.


Kuinka isosta hankkeesta on kysymys?

Hanke tehdään tontin alueella ja nykyistä infraa parantamalla. Mittavaa uutta rakentamista tai kapasiteetin lisäämistä ei ole mahdollista toteuttaa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällaisenaan noin 3 500 000 euroa, josta ensimmäisen vaiheen osuus fanien eteläpäädyn uusimisen osuus on noin 1 500 000 euroa.


Miksi hankkeesta ei tehdä isompaa?

Kaava-, kaupunkikuva- ja muut lupa-asiat eivät mahdollista mittavaa muuta rakentamista lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Mittava muu rakentaminen olisi kustannuksiin nähden myös kohtuuttoman kallista eikä lyhyellä vuokrasopimuksella siihen löydy järkevää taloudellista yhtälöä.

Hankkeesta tehtiin useita eri suunnitelmia, joissa mukana myös huomattavasti nykyistä mittavampia mahdollisuuksia, mutta näitä ei ollut mahdollisuutta toteuttaa. Vaihtoehdoista nyt valittu ratkaisu vaikuttaa parhaiten olemassa oleviin tarpeisiin olemassa olevien reunaehtojen mukaisesti.


Miten hanke vaikuttaa ottelutapahtumaan?

Sääriski vähenee molemmissa päädyissä, kun kattamisen ja lasittamisen avulla tuuli- ja sadeongelma saadaan paremmin kuriin. Suljetulla stadionilla myös tunnelma paranee äänen osalta.

Molempiin päätyihin voidaan myös kehittää uusi palvelumaailma infran parantuessa.


Tehdäänkö pää- ja itäkatsomoon uudistuksia?

Osana tätä hanketta pää- ja itäkatsomoon ei tehdä uudistuksia, mutta toki sääolosuhteet paranevat koko stadionilla ja äänimaailman parantuessa tunnelma paranee koko stadionilla. Muita toimenpiteitä myös näihin katsomoihin on suunniteltu, mutta ne eivät kuulu itse peruskorjaushankkeeseen.


Kuka maksaa hankkeen?

Hankkeeseen ei haeta julkisia varoja. Palloliitto myöntää vastikkeellista Hat Trick -tukea ja hankkeeseen haetaan kaupungilta lainaa. HJK järjestää kaiken rahoituksen ja yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa pyrkii kuolettamaan investoinnin vuokrasopimuksen puitteissa. Suurin maksaja on joka tapauksessa HJK, vaikka HJK hakee myös asiakkailtaan pientä osaa (noin 7%) rahoitusta Klubien Klubi -kausikorttikampanjalla.


Miksi vuokralainen investoi muun omistamaan kiinteistöön?

HJK näkee, että stadionin käytettävyydelle ja kannattajien viihtyvyydelle on pakko tehdä jotain ja tämä voi välillisesti olla myös HJK:n etu. HJK haluaa kehittää ja parantaa Helsingin jalkapallo-olosuhteita. HJK näkee myös, että stadionin arkikäyttö paranee hankkeen avulla.


Miten voin osallistua hankkeeseen?

Voit osallistua hankkeen rahoitukseen seuraavasti:

Tue hanketta ostamalla Klubien klubi -kortti kolmeksi vuodeksi vaihtoehtoina:
a. Klubipääty kolmen vuoden kausikortti 270 € (nykyisin hinnoin 315 €)
b. Itäkatsomo kolmen vuoden kausikortti 450 € (nykyisin hinnoin 525 €)
c. Pääkatsomo kolmen vuoden kausikortti 750 € (nykyisin hinnoin 885 €)

Kaikki Klubien klubi -kortit sisältävät ainutlaatuiset edut:
– kaksi ulkopuolisilta suljettua sisäpiiritapahtumaa vuosittain
– 20% alennuksen HJK Shopista
– normaalit kausikorttiedut

Klubien Klubi -kortilla pääset sisäpiiritapahtumiin, olet mahdollistamassa parempaa katsojakokemusta ja tunnelmaa sekä saat huomattavan hintaedun.


Mikä on Klubien Klubi?

Elokuussa lanseerattu eksklusiivinen Klubien Klubi kolmeksi vuodeksi. Klubien Klubi sisältää muilta suljettuja tapahtumia kahdesti vuodessa ja erittäin edullisen kolmen vuoden kausikortin HJK:n peleihin. Klubien Klubista tulevat mahdolliset tulot käytetään stadion hankkeeseen. Kyse on siis edusta asiakkaille, jonka tulot käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen. HJK:n kannalta etupainotteinen tulo auttaa rahoituksen saamisessa stadion hankkeeseen. Klubien Klubilla ja jo järjestetyllä business seminaarilla 21.8.2018 tavoitellaan vähintään 500 000 euroa. HJK panee eteläpäätyyn tämän lisäksi 1 000 000 euroa ja koko hankkeen arvo 3 500 000 euroa. Suurin osa HJK:n hankkeeseen tekemistä investoinneista on saatu kasaan yritysliikunnalla ja pelaajakaupoilla.


Mitä käy Klubien Klubille, jos hanke ei toteudukaan tai toteutuu vain osittain?

Klubien Klubi toteutetaan joka tapauksessa ja siinä on huomattavia etuja asiakkaille. Klubien Klubi ei siis ole ehdollinen hankkeelle eikä sen rahoja palauteta, jos hanke ei toteutuisikaan jostain syystä.

Klubien Klubi jäsenyys ei ole henkilökohtainen vaan istumapaikkaan sidottu, joten sen voi halutessaan antaa eteenpäin.