Uuden fyysisen valmennuslinjan jalkautus alkaa

HJK:n uuden fyysisen valmennuslinjan tavoitteena on mm. lisätä pelaajapolun sujuvuutta. Valmennuslinjan jalkautus käynnistyy valmentajakoulutuksin.

Fyysinen valmennuslinja - HJK Helsinki

Seurassa on valmisteltu kuluneen vuoden aikana uusi fyysisen valmennuksen valmennuslinja. Valmennuslinjan vaikutukset heijastuvat Klubin nuorimmista aina liigajoukkueisiin saakka.

Uusi fyysinen valmennuslinja luo HJK:n oman fyysisen valmennuksen mallin, jossa jokaiselle ikäluokalle on määritelty tavoitteet, joiden mukaan harjoittelua ohjataan. Valmennuslinja nojaa vahvasti alan viimeisimpään tutkimustietoon ja siitä johdettuihin painopistealueisiin. Tavoitteena on näin tehdä Klubin pelaajapolusta entistä sulavampi.

– Meille on seurana tärkeää pysyä mukana alan kehityksessä. Haluamme myös tarjota kaiken käytössämme olevan tutkimustiedon valmentajillemme valmennuslinjan kautta. Samalla voimme tarjota valmentajille entistä konkreettisempaa tukea omaan työhönsä. Valmentajan ei tarvitse itse selvittää missä järjestyksessä fyysisiä ominaisuuksia harjoittaa, vaan me seurana ohjaamme tätä, fyysisen valmennuksen koordinaattori Niklas Virtanen selventää ja jatkaa:

– Vaikka tavoitteiden asettelu on valmennuslinjan myötä joukkueille yhteinen, on kuitenkin yhä tärkeää, että valmentajat tuovat oman persoonansa ja henkilökohtaisen lisänsä joukkueisiin.

Fyysisen valmennuslinjan jalkautus alkaa huomenna 11.2. kaikille Akatemian valmentajille suunnatulla koulutuksella. Valmennuslinjan jalkautus etenee kevään aikana Akatemian ikävaihekoulutusten avulla. Fyysisen valmennuksen jalkautuksen ensimmäisessä vaiheessa uusi valmennuslinja siirtyy kaupunginosajoukkueisiin valmentajakoulutusten kautta.