HJK:n ottelutapahtumakyselyn vastaukset on koottu

Vastauksista saatu palaute antaa suuntaa tulevaan toimintaan.

HJK ottelutapahtuma. Photo: © Mira Lönnqvist

HJK:n pyrkii jatkuvasti kehittämään ottelutapahtumiaan entistä paremmiksi. Sen tueksi teetimme loppukesästä ottelutapahtumakyselyn, jonka avulla pyrittiin selvittämään, kuinka onnistuneita ottelutapahtumat olivat tällä kaudella asiakkaiden mielestä. Vastauksia saatiin runsaasti, reilut 400 kappaletta. 

HJK kiittää aktiivisesta osallistumisesta sekä runsaista kehitysideoista.

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Jos et ole käynyt HJK:n otteluissa, miksi?
  • Mikä saisi sinut käymään enemmän otteluissa?
  • Mitä toivoisit lisää ottelutapahtumasta?

Koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden ja epäselvien rajoitusten lisäksi esiin nousi muutamia selkeästi suurimpia yksittäisiä tekijöitä, minkä takia otteluissa ei olla käyty. Näitä olivat:

  • Vajavaiset ravintolapalvelut
  • Ajanpuute
  • Lippuihin liittyvät epäselvyydet ja lippukaupan vaikeus
  • Otteluista tiedottaminen HJK:n omissa kanavissa
  • Otteluiden vähäinen kiinnostavuus

Ravintola- ja hospitality-palvelut ovat tärkeä osa jokaista ottelutapahtumaa, ja tähän osa-alueeseen on tulossa uudistuksia.

Lippukauppaan tehtiin pikaisesti kyselyn toteuttamisen jälkeen päivityksiä, joiden avulla lippujen lunastaminen saatiin helpommaksi. 

Lue lisää: HJK:n lippukauppaan uudistuksia »

Ottelutapahtumiin on kovasti toivottu itse ottelun lisäksi oheisohjelmaa, jolla tapahtumasta tehtäisiin entistä viihdyttävämpi.