Työhyvinvointiohjelmat

Sanotaan, että suunnitelma ilman tavoitetta on pelkkä toive. Pitkän tähtäimen työhyvinvointiprojektilla viestit työntekijöille yrityksen arvomaailmasta välittävänä työantajana sekä rohkaiset joukkojasi huolehtimaan itsestään. Hyvinvoinnin edistäminen on henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja pienten askelien ottamista kerrallaan suurempaa päämäärää kohti.

Hyvinvointi koostuu mitattavista osa-alueista sekä yksilöllisistä kokemuksista ja tuntemuksista. Mitattavat asiat liittyvät pääasiassa hyvinvointiin terveyden näkökulmasta, kun taas yksilölliset kokemukset ovat usein tunnepohjaisia asioita. Kun eri alueiden palaset loksahtavat paikalleen, heijastuu tämä työpaikalle energisenä, hyvinvoivana ja aikaansaavana työntekijänä, joka on yritykselle kultaakin kalliimpi voimavara.

Muutos lähtee tietenkin aina omasta itsestä, mutta silloin tällöin motivaatio kaipaa pientä herättelyä. Valmentaja on tukenasi virtuaalisesti tämän henkilökohtaisen matkan varrella, kaipasit sitten vinkkejä viikkoliikuntaan, unen parantamiseen tai lounasruokailun suunnitteluun. Verkkovalmennus puolestaan huolehtii siitä, että voit jatkaa hyvinvointitavoitteiden saavuttamista uusien vinkkien ja virikkeiden avulla, ja viikkoliikunnasta saat inspiraation lajiin, joka on luotu juuri sinua varten.

Tavoitteenamme on:

  • Parantaa elämänlaatua sekä onnellisuutta ja sitä kautta vähentää sairauspoissaoloja
  • Nostaa yrityksen profiilia välittävänä työnantajana
  • Auttaa jokaista yksilöä asettamaan ja saavuttamaan hyvinvointitavoitteensa juuri heille sopivin askelin
  • Rohkaista ja tukea matkan varrella
  • Aikaansaada positiivinen muutos yrityksen hyvinvointikulttuurissa