HJK, Me-säätiö ja Helsingin kaupunki selvittävät harrastustoiminnan alueellista vaikuttavuutta

HJK aloittaa yhdessä Me-säätiön ja Helsingin kaupungin kanssa kattavan selvitystyön, jonka avulla harrastustoimintaa voidaan jatkossa kohdistaa alueellisesti entistä vaikuttavammin.

HJK Helsinki - Me-säätiö. Photo: © Mira Lönnqvist

Liikunta, harrastustoiminta ja ryhmässä toimiminen ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Harrastustoiminnan positiivisista vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan on puhuttu viime vuosina enenevissä määrin. Päätöksentekoa ohjaavaa tarkkaa tietoa harrastustoiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta, etenkin alueellisesta sellaisesta, on kuitenkin rajallisesti.

HJK haluaa yhdessä Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kanssa selvittää kuinka seuran toiminta tavoittaa erilaisista perhetaustoista tulevat lapset ja nuoret, ja millainen vaikutus harrastamisella on lasten hyvinvointiin.

Vaikutuksia tutkitaan alueellisesti, jotta toimintaa voidaan kohdistaa jatkossa entistä paremmin alueille, joilla harrastustoiminnan on voitu osoittaa lisäävän lasten ja perheiden hyvinvointia. Saatavan datan avulla myös esimerkiksi liikuntapaikkarakentamista voidaan kohdentaa entistä vaikuttavammin.

– Alueellinen data harrastustoiminnan vaikutuksista hyvinvointiin on tärkeää tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. Jos voimme osoittaa esimerkiksi jalkapallotoiminnan parantavan lasten kokemusta hyvinvoinnistaan ja yhteisöön kuulumisesta alueilla, joissa tarvetta on eniten, on myös yhteiskunnallisesti perusteltua investoida tähän toimintaan, HJK:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen taustoittaa ja jatkaa:

– HJK:n suuri jäsenmäärä mahdollistaa kattavan datan keräämisen. Emme kuitenkaan kartoita ensisijaisesti vain HJK:n vaikuttavuutta, vaan lähestymme seuramme toiminnan kautta koko harrastussektoria. HJK:n tulokset ovat Helsingin kaupungin käytettävissä, ja niitä voidaan näin hyödyntää myös muita seuroja ja harrastustoiminnan järjestäjiä koskevaan päätöksentekoon.

HJK:n 7–12-vuotiaiden pelaajien perheet pääsevät itse raportoimaan toiminnan vaikuttavuudesta perheen taustatietoihin ja lapsen hyvinvointiin liittyvien kyselyiden kautta. Toiminnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta mitataan Me-säätiön kehittämän teknologian avulla.

– Tämä on myös perheillemme mahdollisuus vaikuttaa. Vastaamalla hyvinvointikyselyyn kerryttää juuri omaa asuinaluettaan koskevaa hyvinvointidataa, jonka avulla sekä seura että kaupunki voivat palvella alueen asukkaita entistä paremmin, Muurinen painottaa.

HJK:n pelaajien perheet saavat huhti-toukokuun aikana henkilökohtaiselle jäsentililleen kutsun hyvinvointikyselyyn.

Projektissa tutkitaan HJK:n toimintaa keräämällä dataa HJK:n jäseniltä. Me-säätiö vastaa mittaamisteknologian lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa HJK:lle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta. Helsingin kaupunki on yhteistyökumppanina HJK:n ja Me-säätiön kanssa edistämässä syrjäytymistä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuudenarviointia.