Tasa-arvon edistäminen on jokaisen tehtävä

Myös tänä naistenpäivänä kannamme erityistä huolta niistä naisista ja tytöistä, joiden elämää varjostavat sota, levottomuudet ja nälkä. Samalla näemme monen suomalaisen kotitalouden kasvavan huolen. Etenkään epävarmuuden keskellä emme saa unohtaa niitä perusarvoja, joilla rakennamme huomisen kestävää yhteiskuntaa.

HJK Helsinki naistenpäivä - Photo: © Mira Lönnqvist

Viimeisen vuoden aikana maailmalla näkemämme kuohunta ja pahuus koskettavat meistä jokaista. Levottomuuksien seuraukset näkyvät konkreettisesti suomalaisissa kodeissa. Nousevat elinkustannukset, huoli yhteiskunnan suunnasta ja epätietoisuus tulevasta ovat jo nostattaneet oireita, joista olemme huolissamme.

Mitä useampi kokee tulleensa kohdatuksi oikeudenmukaisesti ja mitä useammalla on yhdenvertainen pääsy kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden pariin, sitä paremmin yhteiskuntamme voi. Jopa 90 % lapsista on jossain vaiheessa elämäänsä mukana urheiluseuratoiminnassa. Se, miten me seurat toimimme ja millaisia arvoja opetamme, siis todella vaikuttaa.

Olemme kulkeneet oikeaan suuntaan, mutta matka on yhä kesken. Myös 11–15-vuotiaista tytöistä lähes 90 % on ollut mukana urheiluseuratoiminnassa ja jalkapallon harrastajienkin joukossa tyttöjen osuus on kasvanut. Erojakin on. Tytöt mm. pitävät itseään poikiin verrattuna huonompina liikkujina. Myös harrastuksen kilpailullisuus on tytöillä poikia alhaisempaa. (LIITU 2018) Tärkeintä on, että voimme taata jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden harrastaa itselleen sopivalla tasolla.

Me HJK:ssa jatkamme töitä. Pyrimme edistämään muutoksia rakenteisiin, jotka yhä estävät yhdenvertaisen toimintaympäristön toteutumista. Tuemme esimerkiksi training compensation –järjestelmän tuomista myös tyttöjen ja naisten kansainvälisiin pelaajasiirtoihin, jotta pelaajamarkkina mahdollistaisi pelaajaputken taloudellisen kannattavuuden.

Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, miten kentillämme ja kerhoissamme toimitaan ja keskustellaan. Opetamme esimerkillämme, että jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on yhdenvertainen ja yhtä arvokas sukupuolesta, tai muusta taustatekijästä riippumatta.

Me toivomme samaa myös yli 3000 klubilaiselta perheeltämme. Osoitetaan yhtäläistä kunnioitusta valmentajille, tuomareille ja pelaajille sukupuolesta riippumatta. Annetaan lapsillemme mahdollisuus haaveilla ja motivoitua näyttämällä heille esikuvia sekä naisten että miesten pääsarjoista. Pienetkin sanat ja teot voivat muuttaa maailmaa.

Huomaa myös Aulis Rytkönen -rahaston avustushaku taloudellista tukea tarvitseville HJK:n pelaajille.