Jalkapallon toimintaedellytykset Töölön Pallokentän alueella

Töölöön esitetty Garden-rakennushanke on tervetullut. Sitä suunniteltaessa tulee kuitenkin varmistaa, ettei jalkapallon toimintaedellytyksiä alueella heikennetä sisällyttämällä ns. Saharan tekonurmikenttä Garden-alueeseen. Lisäksi aluetta tulisi suunnitella kokonaisuutena, kaikki alueen toimijat ja käyttötarkoitukset huomioiden. Gardenin sopeuttaminen muutamia kymmeniä metrejä pois Saharan kentältä vastaisi tärkeältä osalta yhteen jalkapallon ratkaisemattomista tarpeista.

Töölön pallokentän alue on Suomessa ainutlaatuinen kohtaamispaikka päivittäin useille tuhansille kaupunkilaisille ympäri vuoden. Jalkapallon kannalta Töölön alue on ollut vuosikymmeniä harraste-, turnaus- ja kilpatoiminnan keskeisin alue. Lisäksi alueella on monenlaista toimintaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnasta alzheimer-potilaiden kuntoutukseen, ja se on poikien- ja tyttöjen suurturnausten Helsinki Cupin ja Stadi Cupin pääpaikka. HJK ja muut toimijat ovat investoineet alueeseen, sen olosuhteisiin ja päivittäisiin toimintoihin merkittävästi, viimeisimpänä osoituksena tästä juniorikuplahallin rakentaminen.

Saharan tekonurmikenttää ei tulisi sisällyttää Garden-rakennushankkeelle esitetyn aluevarauksen länsiosaan (kts. alla oleva liite). Jalkapallotoimijat Suomen ja Helsingin harrastetuimmassa lajissa toivovat, ettei Saharan -kentän päälle mahdollisteta esimerkiksi hotelli- ja asuinrakentamista. Saharan jalkapallokenttä on Suomen käytetyimpiä ympärivuotisia kenttiä, ja se on vuokrattu HJK:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vastaavaa kenttää ei ole mahdollista osoittaa alueelta toimintojen kärsimättä. Saharan sisällyttäminen Garden-rakennushankkeen aluevaraukseen johtaisi jalkapallourheilun, Sonera Stadium -suunnitelmien ja alueen vakiintuneiden toimijoiden toimintamahdollisuuksien heikkenemiseen. Pitkän vuokrasopimuksen yksipuolinen irtisanominen ei myöskään tulisi olla mahdollista kaupungilta yhteistyökumppanina. Kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta ja valmistelevat virastot painottivatkin lausunnoissaan, että jalkapalloilun ratkaisemattomat haasteet ja tarpeet pitää huomioida suunnittelussa.

Nykyisten harrastusmahdollisuuksien turvaamisen lisäksi jalkapallolla on kansallinen tarve kansainväliset kriteerit täyttävälle pelipaikalle. Tästä syystä 20.4. on haettu suunnittelu- ja aluevarausta Sonera Stadiumin peruskorjaamiseksi ja -kehittämiseksi. Kyse on perusparannuksesta, jonka yhteydessä kiinteistöön kuuluvat peruskorjaukset voitaisiin toteuttaa osana hanketta. Projekti on tarkoitus toteuttaa yksityisin varoin. Perusparannus ja -korjaus voidaan toteuttaa uudistamalla eteläpääty rakentamalla vain stadionin tontille yhdenkään urheilukentän kärsimättä ja huomioiden kaupunkisuunnitteluviraston suositukset alueen kehittämisessä. Tämänhetkinen tarve ei siis ole stadionin kapasiteetin laajentaminen, ja vain koska kaavan yhteydessä on hyvä katsoa myös näitä useiden vuosikymmenten kehityssuunnitelmia stadionin ja alueen suhteen, on tämä mahdollista ottaa optiona huomioon suunnittelussa, jos tarpeet joskus muuttuisivat.

Töölön Pallokentän aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena. Tämä varmistaisi sen, ettei alue pirstaloidu ja että kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi. Näkemyksemme mukaan molemmilla hankkeilla on mahdollisuus toteutua mukauttamalla Garden pois Saharan kentältä.

Konkreettisesti esitämme seuraavaa:

1. Saharan tekonurmikenttä tulisi säilyttää vakiintuneessa pääkäyttötarkoituksessaan. Tämän varmistamiseksi Garden -rakennushankkeen aluevarausta ei tulisi myöntää Saharan kentän päälle. Esittämämme muutokset Saharan osalta on esitetty alla olevassa karttaliitteessä.

2. Töölön urheilupuiston aluetta tulisi kehittää samanaikaisesti, kokonaisuutena ja kaikki alueen toimijat ja käyttötarkoitukset huomioiden. Tämä edellyttää, että kaupunginhallitus päättää Garden-rakennushankkeen aluevarauksesta yhdessä Sonera Stadiumin alueen varaushakemuksen kanssa.

PDF: Jalkapallon toimintaedellytysten turvaaminen Töölön Pallokentän alueella