Tietosuojalauseke

HJK Oy, HJK ry sekä HSM Oy:n HJK Hyvinvointipalvelut (”HJK”) ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme myös itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, joihin voit tutustua tarkemmin täällä

Suosittelemme tutustumaan palvelukohtaiseen rekisteriselosteeseen kunkin palvelun Internet-sivulla.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

1. Millaisia henkilötietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia, tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän nimen, yhteystiedot, asiakaspalaute- tai tilaustiedot, suoramarkkinointilupiin tai -kieltoihin liittyvät tiedot sekä muut käyttäjän antamat tiedot, kuten käyttäjän mielenkiinnonkohteet.

Käyttäjät voivat vierailla sivustoillamme ja käyttää useimpia palvelujamme myös antamatta henkilötietojaan. Palveluidemme käytöstä kerätään myös tällöin käyttäytymistietoja, jotka on kuvattu tarkemmin tämän tietosuojalausekkeen kohdissa 6 ja 7.

2. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä, HJK Oy:n asiakasrekistereistä, lipunmyyjän asiakasrekistereistä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Tallennamme käyttäjän henkilötiedot asiakas- tai markkinointirekistereihimme ja käsittelemme henkilötietoja vain kunkin palvelun rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluidemme toteuttamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointiin, segmentointiin sekä muihin vastaaviin kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

4. Kuka käsittelee henkilötietojani ja mihin tietojani luovutetaan?

HJK voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia, varten henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

6. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet myös mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kunkin palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

7. Mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkokauppaan. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille kohderyhmäsegmenteille esitetään niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein jääkiekkosivustolla ja tulla siten luokitelluksi ”urheilu” -ryhmään. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan HJK:n lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös HJK:n ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

8. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani HJK:n sivustolla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan HJK:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia HJK:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja HJK:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Käyttäjä voi tutustua Facebookin yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

9. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiili- tai tablettisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokian Storen, Googlen Playn tai Windows Phone Marketplacen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Nokian ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä.

10. Lähettääkö lataamani sovellus tai käyttämäni päätelaite tietoja HJK:lle?

Mobiili- tai tablettisovelluksemme, jotka käyttäjä on ladannut, lähettävät meille nimettömiä käyttötietoja, joita hyödynnetään sovelluksen parantamiseksi, väärinkäytösten havaitsemiseksi, kävijämäärien, sivulatausten ja mainosnäyttöjen laskemiseksi, liiketoiminnan kehittämiseen sekä muihin perusteltuihin käyttötarkoituksiin. Käyttötietojen yksilöivä laitetunniste salataan ennen lähetystä, eikä laitetunnistetta tai käyttötietoja voida yhdistää käyttäjään.

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 6 kuvatuin tavoin. Lisäksi käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten päätelaitteen lähettämien koordinaattien perusteella. Ellei käyttäjä ole antanut suostumustaan sijaintitietojen hyödyntämiseen, sijaintitietoja ei tallenneta, eikä niitä voida sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä yhdistää käyttäjään. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suoramarkkinointikielto

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisteriselosteessa mainittuun asiakaspalveluumme.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa asiakas- tai markkinointirekisterissämme olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä kunkin palvelun rekisteriselosteessa mainittuun asiakaspalveluumme.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Mainonnan ja sisällön kohdentamisen estäminen

HJK ja sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa ja/tai sisältöä käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Mikäli käyttäjä ei halua, että HJK tai sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueiden mukaan, käyttäjä voi estää kohdentamisen alempana olevien linkkien kautta. Estämisen jälkeen kävijälle näytetään yhtä paljon mainoksia ja sisältöä kuin aikaisemmin, mutta mainonta tai sisältö ei ole kävijän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käyttäjän tulee huomata, että alla kuvatut valinnat koskevat tiettyä Internet-selainta. Tämän vuoksi käyttäjän tulee halutessaan tehdä esto jokaisella käytössään olevalla selaimella. Esto päättyy, mikäli käyttäjä poistaa selaimensa evästeet.

Mikäli käyttäjä ei halua, että Google kohdentaa mainontaa käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, voi käyttäjä poistaa AdSense-kumppanisivustoissa käytettävän DoubleClick-evästeen täällä.

Mikäli käyttäjä ei halua, että kolmannet osapuolet, kuten mainosverkostot, kohdentavat mainontaa HJK:n sivustolla, käyttäjä voi estää kohdentamisen täällä.

12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun Internet-sivuilta ja/tai rekisteriselosteesta. Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut myös osoitteeseen:

HJK Oy
Urheilukatu 5
00250 Helsinki