Sanotaan, että suunnitelma ilman tavoitetta on pelkkä toive. Pitkän tähtäimen työhyvinvointiprojektilla viestit työntekijöille yrityksen arvomaailmasta välittävänä työnantajana sekä rohkaiset joukkojasi huolehtimaan itsestään. Hyvinvoinnin edistäminen on henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja pienten askelien ottamista kerrallaan suurempaa päämäärää kohti.

Hyvinvointi koostuu mitattavista osa-alueista sekä yksilöllisistä kokemuksista ja tuntemuksista. Mitattavat asiat liittyvät pääasiassa hyvinvointiin terveyden näkökulmasta, kun taas yksilölliset kokemukset ovat usein tunnepohjaisia asioita. Kun eri alueiden palaset loksahtavat paikalleen, heijastuu tämä työpaikalle energisenä, hyvinvoivana ja aikaansaavana työntekijänä, joka on yritykselle kultaakin kalliimpi voimavara.Muutos lähtee tietenkin aina omasta itsestä, mutta silloin tällöin motivaatio kaipaa pientä herättelyä. Valmentaja on tukenasi virtuaalisesti tämän henkilökohtaisen matkan varrella, kaipasit sitten vinkkejä viikkoliikuntaan, unen parantamiseen tai lounasruokailun suunnitteluun. Verkkovalmennus puolestaan huolehtii siitä, että voit jatkaa hyvinvointitavoitteiden saavuttamista uusien vinkkien ja virikkeiden avulla, ja viikkoliikunnasta saat inspiraation lajiin, joka on luotu juuri sinua varten.

Tavoitteenamme on:

-Parantaa elämänlaatua sekä onnellisuutta ja sitä kautta vähentää sairauspoissaoloja
-Nostaa yrityksen profiilia välittävänä työnantajana
-Auttaa jokaista yksilöä asettamaan ja saavuttamaan hyvinvointitavoitteensa juuri heille sopivin askelin
-Rohkaista ja tukea matkan varrella
-Aikaansaada positiivinen muutos yrityksen hyvinvointikulttuurissa

Eurooppa-liiga

• Alku- ja loppukartoitus
• 2 kpl liikuntakertoja stadionin tai asiakkaan tiloissa
• 1 kpl luento
• Verkkovalmennus
• Some-ryhmän tuki ja valmentaja

Mestareiden liiga

• Alku- ja loppukartoitus
• Viikkoliikunta x12 (esim. puolet stadionin, puolet asiakkaan tiloissa)
• 3 kpl luentoja
• Verkkovalmennus
• Applikaatio – virtuaalivalmentaja (heiaheia)

Tules-valmennus

Niska-hartia -seudun ja selän kivut ovat suurimpia syitä lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Vuonna 2016 Kela myönsi korvauksia noin 232,2 miljoonalla eurolla ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat suurin yksittäinen diagnoosiryhmä.

Vielä konkreettisemmin asian voi ilmaista niin, että korvattavien päivien määrä oli 4,3 miljoonaa ja sairauspoissaoloja aiheutui yhteensä 14 000 henkilötyövuoden verran. Erityisen radikaaliksi nämä luvut tekee se, että tuki- ja liikuntaelinongelmat olisivat lähes täysin ennalta ehkäistävissä. Niillä on myös suuri riski uusitua tai kroonistua.

Tarjoamme neljän viikon verkkovalmennuksen, jossa työtekijällä on mahdollisuus valita ohjelma joko niska-hartia -seutuun, selkään tai molempiin. Harjoituksia on viidelle päivälle viikossa ja niiden kesto on 15-20 minuuttia kerrallaan; tämä vie päivittäisestä ajankäytöstä noin yhden prosentin.

Neljän viikon valmennus helpottaa ja poistaa vaivoja, parantaa toimintakykyä ja lisää terveitä työpäiviä. Lisäksi se mahdollistaa työelämään palaamisen heille, jotka ovat joutuneet jäämään pois tules-vaivojen vuoksi.

OTA YHTEYTTÄ

Sirja Luomaniemi

Kaupallinen johtaja
040 575 0331
[email protected]

Esko Villman

Myyntijohtaja
050 575 3828
[email protected]