HJK:n vuonna 2021 yhteiskunnalle tuottama hyöty yli 47 M€

HJK:n yhteiskunnalle tuottama hyöty on laskettu toista kertaa kansainvälisellä UEFA SROI -menetelmällä. Klubin vuonna 2021 tuottama yhteiskunnallinen hyöty ylitti ennätykselliset 47 miljoonaa euroa.

HJK UEFA SROI

HJK:n yhteiskunnalle vuonna 2021 tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI -mallin mukaisesti 47,3 M€. Summaan sisältyy 21,8 M€ sosiaalisia hyötyjä, 11,4 M€ suoria taloudellisia vaikutuksia sekä 14,2 M€ jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä. Yhdellä eurolla HJK ry tuottaa yhteiskunnalle keskimäärin noin kymmenen euron arvoisen eli kymmenkertaisen hyödyn. Luvut kuvaavat yhden vuoden yhteiskunnallista hyötyä.

UEFA SROI -mallinnuksessa tarkastellaan seuran ruohonjuuritason toimintaa, ei ammattilaisurheilua. HJK ry liikuttaa n. 3 500 pelaajaa ja 650 iltapäiväkerholaista sekä tarjoaa merkityksellisyyttä lähes 750 vapaaehtoiselle ja 400 työntekijälle. Siksi myös kansainvälisen UEFA SROI -mallinnuksen kuvaama yhteiskunnallinen hyöty on ennätyksellisen suuri.

Vuoden 2021 mallinnus toteutettiin edellisestä mittauksesta päivitetyllä mittausmenetelmällä. Nykyinen laskentamalli huomioi uutena tekijänä myös seuran sosiaalisen pääoman. HJK:n mittava sosiaalinen pääoma (13,6 M€) selittää merkittävin osin HJK:n kokonaishyödyn nousua vuoden takaisesta lähes 36 miljoonasta eurosta, mutta kasvua on tapahtunut myös muilla mitattavilla osa-alueilla. Luvut ovat UEFA SROI -mallinnuksen tuottamia arvioita.

HJK UEFA SROI

LASTEN JA NUORTEN LIIKUTTAMISELLA USEITA HYÖTYJÄ YHTEISKUNNALLE

HJK:n myös euromäärällisesti merkittävä yhteiskunnallinen hyöty perustuu Klubin pitkäjänteiselle työlle ja arvovalinnoille yhä useamman lapsen ja nuoren liikuttamiseksi. HJK ry panostaa jatkossa vuoteen 2024 ulottuvan strategiansa mukaisesti entistä enemmän yhteiskunnan yhteisen liikkumattomuushaasteen taklaamiseen.

– Urheiluseuroilla on jo nyt valtava merkitys suomalaisten hyvinvoinnin lisääjänä. Kun vielä ymmärrämme ne monet tavat, joilla etenkin lapsuus- ja nuoruusajan liikunta ja ryhmässä toimiminen ehkäisevät syrjäytymistä ja liikkumattomuudesta johtuvia haittoja, voimme kohdentaa ennakoivia toimenpiteitä ja saada siten aikaan entistä vaikuttavampaa liikuntatoimintaa, HJK ry:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo J. Lipponen taustoittaa.

HJK UEFA SROI

Innostamme liikkumaan. Luomme yhdessä kumppaneidemme kanssa palveluita ja toimintatapoja, joiden avulla yhä useampi lapsi ja nuori saa kokea liikunnan riemua. HJK iltapäiväkerhot liikuttavat päivittäin yli 650 lasta ja kevään päiväkotikierroksella yli 1000 helsinkiläistä lasta tutustui jalkapalloon. Haluamme mahdollistaa jalkapalloharrastuksen yhteisöllisyyden myös kaikista vaikeimmassa asemassa oleville, kuten Ukrainan pakolaislapsille.

Tarjoamme Suomen parasta jalkapallotoimintaa. HJK:ssa harjoittelee n. 3 500 pelaajaa. Haluamme tarjota heistä jokaiselle toimintaa omassa tasoryhmässään, harrastamisen riemusta ammattilaisuuden tavoitteluun. Toukokuussa 2022 lanseerattu HJK Harraste mahdollistaa harrastuksen aloittamisen entistä matalammalla kynnyksellä ja Aulis Rytkönen -rahasto avustaa taloudellista tukea tarvitsevia perheitä, jotta jokaisen harrastus voisi jatkua.

Seura-aktiiveille haluamme olla kaikkein kiinnostavin yhteisö kuulua. Päämääränämme on, että jokaisella HJK ry:n yli 750 vapaaehtoisella ja lähes 400 työntekijällä on jatkossa entistä parempi mahdollisuus kehittää itseään ja seuraansa turvallisessa ja osaavassa ympäristössä, mm. HJK:n valmentajapolulla.

Arvioimme ja mittaamme vaikuttavuuttamme yhdessä alan johtavien tahojen kanssa, jotta voimme tuottaa sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä hyötyä niillä alueilla, jossa sitä eniten tarvitaan. HJK:n, Me-säätiön ja Helsingin kaupungin kattava selvitystyö harrastustoiminnan alueellisen vaikuttavuuden kartoittamiseksi on parhaillaan käynnissä.

HJK UEFA SROI

UEFA SROI -mallinnus konkretisoi liikunnan ja jalkapallotoiminnan hyötyjä yhteiskunnan mittakaavassa, vaikkakaan kyseessä eivät ole absoluuttiset luvut. Mallinnuksen mukaan HJK:n toiminta estää vuosittain noin 200 vakavaa sairastumista mm. sydän- ja verisuonitauteihin ja masennukseen sekä ennaltaehkäisee useita sosiaalisia ongelmia.

– Laskennallinen SROI kuvaa hyvin sitä, miten merkittävä hyvinvoinnin luoja HJK alueellamme on. Nämä luvut ja mallinnukset itsessään eivät kuitenkaan ole meille maali tai päämäärä, vaan ennemminkin muistutus siitä, että olemme oikealla tiellä kohentamassa yhä useamman lapsen ja nuoren hyvinvointia, Kimmo J. Lipponen päättää.

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. UEFA SROI -mallinnus antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla. Mallinnusta kehitetään vuosittain entistä kattavammaksi, joten aiempien vuosien tuloksia vertaillessa on huomioitava mallinnuksessa tapahtuneet muutokset.