Parempia pelaajia datan avulla

Haluamme kehittää entistä paremmin ja entistä parempia pelaajia ja valmentajia. Tavoite on ollut sama jo vuosikymmeniä ja lienee jokaisen urheiluseuran tavoitekartalla.

Hans Lahti - HJK Helsinki
Hans Lahti

Jokainen sukupolvi on vienyt lajia ja seuratoimintaa kohti tätä tavoitetta ajanjaksolle ominaisilla toimenpiteillä. Kulunut vuosi on osoittanut entistä vahvemmin, etteivät digitaaliset ratkaisut tulleet lasten ja nuorten urheiluun vain pandemian ajaksi. Ne ovat niitä keinoja, joilla me voimme viedä toimintaamme seuraavalle tasolle tässä ja nyt.

Jalkapallossa, ja urheilussa ylipäätään, tärkein työ tehdään kentällä. Toiminnan on oltava sisällöltään oikeanlaista, mutta myös oikea-aikaista. Jotta tämä on mahdollista, tarvitsemme sekä kentältä että kentän ulkopuolelta kerättyä dataa urheilijan suoritustasosta, palautumisen tilasta ja valmiudesta harjoitella.

Data kertoo meille paljon, mutta vain jos osaamme lukea sitä oikein. Tarvitsemme koulutettuja ja osaavia valmentajia, jotka kykenevät muuttamaan saamansa informaation tutkimus- ja kokemustiedon pohjalta tiedoksi, ymmärrykseksi ja lopulta viisaudeksi tehdä oikeita asioita urheilijan menestymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä tietoa ja ymmärrystä jakamalla saavutetaan myös entistä parempi yhteisymmärrys ja syvempi yhteistyö kaikilla toiminnan tasoilla.

KOOTTU JA KÄSITELTY TIETO AUTTAA YKSILÖÄ

Timo Räikkönen - HJK Helsinki. Photo: © Mira Lönnqvist

Lapsen ja nuoren on tärkeää oppia tunnistamaan oman kehon rasitustaso ja psyykkinen vireystila. Data on oiva apu tähän. Yksinkertaisuudessaan pelaajilla ja valmentajilla tulee olla pitkänkin aikavälin tietoa siitä, mitä on tehty ja kuinka paljon. Tärkeintä on ymmärtää, miten se on vaikuttanut nykyiseen suoritustasoon sekä mikä tämän hetken vireystila on. Näin voidaan tehdä oikeanlainen harjoite, joka tuottaa seuraavien suoritustasojen saavuttamiseen tähtääviä ärsykkeitä.

Tärkeää on myös poissaolojen ja loukkaantumisten seuranta. Mikäli samantyyppinen, ei kontaktiperäinen, vamma toistuu useammalla pelaajalla, on syytä tarkastella tarkemmin vamman mahdollisia aiheuttajia ja antaa pelaajille sekä vanhemmille tarvittavaa loukkaantumista ennaltaehkäisevää tietoa oman ajan harjoitteluun.

Yksittäisen pelaajan näkökulmasta hänelle arvokasta tietoa on myös nykyisen suoritustason vertailu samanikäisten tai tasoisten pelaajien tavoitetasoihin. Pelaajan olisi hyvä nähdä, mikä on hänen tämän hetken matkansa vaihe ja suunta kohti seuraavaa tavoitetasoa.

Jotta hajanaiset tiedot saadaan valjastettua voimavaraksi, on meillä oltava keskitetty paikka, tapa ja ennen kaikkea osaaminen saadun informaation keräämiseen, säilyttämiseen ja tulkitsemiseen. Lasten ja nuorten urheilu on ottanut tässä edistysaskelia, mutta paljon on vielä myös tehtävää. Valmentajien osaamisen varmistaminen on yksi tärkeimmistä askelista tässä kehityksessä.

HJK:lla on pitkät perinteet pelaajien ja valmentajien kehittymisen seurannassa. Uusimpana lisäyksenä HJK on aloittanut yhteistyön digitaalisia oppimisratkaisuja tarjoavan Valamiksen kanssa. Ensivaiheessa Valamiksen oppimisalustaa hyödynnetään valmentajien osaamisen kehittämiseen. Alusta mahdollistaa esimerkiksi valmentajien henkilökohtaisten koulutuspolkujen luomisen. Järjestelmään on viety HJK:n valmennuslinja ja sinne tallennetaan kaikki toteutetut valmentajakoulutukset, joten valmentajien on helppo mennä ajasta tai paikasta riippumatta koulutusten pariin joko itsenäisesti tai ohjatusti kehittämään omaa osaamistaan.

– Hans Lahti, HJK Akatemiajohtaja, yhteistyössä Valamiksen kanssa

Valamis on kansainvälinen teknologiayritys, joka erikoistuu pilvipohjaisiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin. Valamis auttaa miljoonia oppijoita, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan haasteita ja tarttumaan mahdollisuuksiin vaikuttavien oppimiskokemusten avulla. Valamiksen ytimessä on luoda lisäarvoa oppijoille ja liiketoiminnalle toimimalla oppimisen strategisena kumppanina. Palvelutarjonta sisältää oppimisalustan lisäksi konsultaatiopalveluita designin, datatieteen, teknologian, suorituskyvyn hallinnan ja digitaalisen oppimisen osa-alueilta. Valamis perustettiin Suomessa vuonna 2003 ja sillä on toimistoja useissa maissa ympäri maailman.

Lisätietoja Valamiksesta 12.7. alkaen:
Joona Ryhänen 
[email protected] 
+358 50 470 6895

Lue lisää Valamiksesta: Nettisivu | YouTube | LinkedIn | Twitter