HJK Insight: Futis ja kotoutuminen

Urheiluseuroilla, kuten HJK:lla, on erinomainen mahdollisuus ja merkittävä rooli kotoutumisen edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä.

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja yhteinen kieli heille, jotka eivät ehkä muuten ymmärtäisi toisiaan. Jalkapallo tuo ihmisiä yhteen sosiokulttuurisesta taustasta riippumatta ja auttaa sopeutumaan osaksi elinympäristöä ja yhteiskuntaa. 

Kuinka jalkapallon avulla voidaan helpottaa sopeutumista yhteiskuntaan ja ehkäistä syrjäytymistä niin, että lähtökohdat esimerkiksi työllistymiseen olisivat nuorena tai aikuisena samat kuin kaikilla muillakin?

Katso HJK Insight!

Yhteistyössä: Ilmarinen – Parempaa elämää »