Ottelutapahtumista Telia 5G Areenalla

Kauden 2016 viimeisen Stadin Derbyn jälkeen pidettiin viranomaispalaveri, jonka seurauksena päätettiin viranomaisten kehoituksesta parantaa ottelutapahtuman turvallisuutta ainakin seuraavin toimenpitein: ottelutapahtuma pidetään arkipäivänä, kameravalvontaa lisätään asentamalla lisää kameroita päätyihin ja molempiin kannattajapäätyihin asennetaan verkot.

Keväällä 2017 HJK:n ja HIFK:n johto ja otteluista vastaavat toimihenkilöt sopivat, että katsojien toiveita huomioiden päätyverkot lasketaan alas vain derbyissä, mutta mikäli otteluissa aiheutuu jatkossakin turvallisuudelle ja järjestykselle häiriöitä, verkot pidetään kauden loppuun asti alhaalla. Tämä asia on selkeästi viestitty molempien seurojen johdolle ja kannattajaryhmien edustajille (SLO), joiden tehtävä on yhteydenpito seuran ja kannattajien välillä. Viranomaisten palaute verkoista on ollut positiivinen ja toimenpiteenä se vastaa osaan uhkakuvista.

Stadin Derbyn 31.7.2017 tapahtumien seurauksena Palloliiton kurinpitovaliokunta on pyytänyt delegaattien raporttien perusteella selvityspyynnöt molemmilta seuroilta turvallisuusmääräysten rikkomisesta, minkä johdosta ja yhteiseen sopimukseen perustuen päätyverkot ovat toistaiseksi olleet alhaalla. Viime viikkojen ajan molemmat seurat ovat joutuneet vastaamaan kannattajille, junioriperheille, kumppaneille ja medialle useisiin syytöksiin liittyen jalkapallon lieveilmiöihin.

Stadionyhtiö on kutsunut viranomaisia, kurinpitovaliokunnan ja ulkopuolisia objektiivisia tahoja seuraamaan turvallisuutta ottelutapahtumaan. Mikäli ottelu HJK-RoPS 14.8.2017 sujuu sopimuksen mukaisesti eikä turvallisuutta vaaranneta, päätyverkot nostetaan ylös loppukaudeksi. Poikkeuksena on Stadin Derby 12.9.2017, jossa verkot ovat alhaalla.

Mikäli yhteisesti sovittuja sääntöjä edelleen tämän jälkeen rikotaan, verkot lasketaan pysyvästi alas. Kaikissa verkkoihin liittyvissä viesteissä on ollut ja on jatkossakin mukana molempien seurojen johto, ottelutapahtumista vastaavat henkilöt ja kannattajien edustajat.