Töölön Pallokentän aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena

Töölöön esitetty uusi Garden-rakennushanke on tervetullut hanke. Rakennushanketta suunniteltaessa tulee kuitenkin varmistaa, ettei jalkapallon toimintaedellytyksiä alueella heikennetä sisällyttämällä ns. Saharan tekonurmikenttä Garden-alueeseen. Lisäksi aluetta tulisi suunnitella kokonaisuutena, kaikki alueen toimijat ja käyttötarkoitukset huomioiden.

Ainutlaatuinen urheilun ja liikunnan kohtaamispaikka

Töölön pallokentän alue on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen urheilun ja liikunnan kohtaamispaikka useille tuhansille kaupunkilaisille, päivittäin ympäri vuoden. Suomen ja Helsingin harrastetuimman lajin, jalkapallon, kannalta Töölön alue on ollut vuosikymmeniä harraste-, turnaus- ja kilpatoiminnan keskeisin alue. Lisäksi alueella on monenlaista toimintaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnasta alzheimer-potilaiden kuntoutukseen, ja se on poikien- ja tyttöjen suurturnausten Helsinki Cupin ja Stadi Cupin pääpaikka. HJK ja muut toimijat ovat investoineet alueeseen, sen olosuhteisiin ja päivittäisiin toimintoihin merkittävästi, viimeisimpänä osoituksena tästä juniorikuplahallin rakentaminen.

Suomi tarvitsee kansainväliset kriteerit täyttävän jalkapalloareenan

Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään kansainväliset kriteerit täyttävää pelipaikkaa jalkapallolle, ja vuosittain on kasvavissa määrin pelejä, joissa kapasiteettirajat tulevat vastaan. Kansallisesta tarpeesta lähtöisin HJK ja Palloliitto ovat 20.4. hakeneet suunnitteluvarausta kenttien kehittämiseksi ja Sonera Stadiumin peruskorjaamiseksi kansainväliset mitat täyttäväksi jalkapalloareenaksi. Jatkossa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan stadionia on myös mahdollista kehittää kapasiteetiltaan 25 000 katsojalle. Projekti on tarkoitus toteuttaa yksityisin varoin ja mahdollista toteuttaa vaiheittain. Julkisuudessa pyörineet havainnekuvat eivät tule olemaan stadionin ulkomuoto ja mittakaava, vaan liittyvät Palloliiton aiemmin tekemään olosuhdestrategian taustamateriaaleihin.

Jalkapallon toimintaedellytykset säilytettävä Töölössä

Sekä Garden-rakennushankkeelle että jalkapallohankkeelle löytyy mahdollisuus toteutua, ja yhteistyö näiden suhteen tuo hienolle alueelle synergioita. HJK toivookin, että Töölön Pallokentän aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena. Tämä varmistaisi sen, ettei alue pirstaloidu ja että kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi. Tämä toteutuisi parhaiten mukauttamalla Garden-hanketta muutamakymmenen metriä pois Suomen yhdeltä käytetyimmistä ympärivuotisista urheilukentistä, johon on investoitu kymmenien vuosien ajan ja on vuokrattu HJK:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

HJK toivoo alueen ja kaikkien sen hankkeiden toteutumista yhteistyössä.