HJK varautuu epävarmuuteen

HJK:n johdon ja henkilöstön yhteiset ratkaisut turvaavat seuran kilpailukyvyn koronavirusepidemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa.

HJK:n lippu

Koronavirusepidemian vaikutukset iskevät voimakkaasti urheiluun eikä HJK:kaan säästy sen vaikutuksilta. 

Epidemian suorat ja epäsuorat vaikutukset eivät vielä ole kenenkään tiedossa, joten HJK varautuu oman selvitystyönsä pohjalta kaikkiin vaihtoehtoihin. Aiemmin myös Suomen Palloliitto suositti kaikille seuroilleen, että seurojen olisi hyvä toteuttaa viivytyksettä sopeuttamistoimenpiteitä, jotta ne kestäisivät mahdollisen pidemmänkin toiminnan keskeytymisen.

HJK:n junioritoiminnasta ja naisten edustusjoukkueesta vastaava HJK ry ilmoitti tänään sopeuttamistoimista, jotka koskevat 57 määräaikaisin työsopimuksin työskentelevää sekä 23 päätoimista toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin työskentelevää henkilöä. Lue lisää HJK ry:n tiedotteesta » 

HJK:n miesten edustusjoukkueen ja reservijoukkue HJK Klubi 04:n toiminnasta vastaava HJK Oy varautuu myös epidemian aiheuttamaan epävakaaseen tilanteeseen. HJK Oy:n pelaajat ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät kuten edustusjoukkueen taustat sopivat aiemmin välittömästi jäävänsä neljän viikon vuosilomalle. Muu HJK Oy:n henkilöstö kokoontui tänään 20.3.2020 yhteistoimintaneuvotteluun, jossa sovittiin toimenpiteistä, joilla HJK Oy:n kilpailukyky säilyy.

Osapuolet löysivät nopeassa aikataulussa ja hyvässä yhteishengessä useita ratkaisuja, joilla toiminnan laatu saadaan turvattua ja henkilöstöön kohdistuvat toimet minimoitua. Esimerkiksi Bolt Arenan Pohjoispäädyn rakennushanke ja kaavaillut uudet henkilöstörekrytoinnit siirrettiin myöhempään ajankohtaan. 

Kaikki osapuolet kokivat terveyden ja perheiden hyvinvoinnin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Valtiovallan ohjeistuksen mukaisesti päätettiin, että nyt on kunkin tärkeää pysyä kodeissaan. Koko Suomea ja jalkapalloa koskevat rajoitukset ja niiden vaikutukset tekevät myös toiminnallisesti seuraavien viikkojen työn toimistolla vaikeaksi, joten lomien siirtäminen tähän hetkeen ja kaikkia toimiston henkilöitä ja johtoa koskevat maksimissaan 1–4 viikon lomautukset tässä tilanteessa koettiin yhteisesti järkeviksi sopeutustoimenpiteiksi.

HJK Oy kiittää koko toimistoaan joustavuudesta, reagointikyvystä ja yhteistyöstä. Näillä ratkaisuilla varmistamme, että olemme valmiit palvelemaan yhteistyökumppaneita, katsojia ja muita sidosryhmiä heti kun tarvitaan.