HJK:n toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 35,9 M€ hyödyn

HJK on mukana UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

UEFA SROI - HJK Helsinki

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. Osana ohjelmaa käytetään UEFA SROI -mallinnusta (Social Return on Investment), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mukana työkalun kehittämisessä ovat mm. Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

HJK:n yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI-mallin mukaisesti 35,89 M€ vuodessa. Summaan sisältyy 16,4 M€ suoria taloudellisia vaikutuksia, 6,7 M€ yhteiskunnallisia hyötyjä sekä 12,8 M€ jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä.

HJK UEFA SROI

– Liikuntaseurat tekevät merkittävää yhteiskunnallista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. HJK:n tuottama kattava aineisto todistaa, kuinka moniulotteisia seuratoiminnan vaikutukset ovat.  Nämä tulokset antavat arvokasta tietoa kaikille liikunnan parissa toimiville ja ennen kaikkea liikuntaan liittyvään päätöksentekoon. Liikunta ja urheilu on paljon muutakin kuin fyysisen suorituskyvyn ja tavoitteellisen urheilun mittaamista, Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen taustoittaa.

HJK:n vaikuttavuus perustuu seuran toiminnan laaja-alaisuuteen sekä henkilömäärällisesti että toimialueittain. HJK liikuttaa viikkotasolla yli 3 600 lasta sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt lähes 750 eri-ikäistä vapaaehtoista. Jalkapallotoiminnan lisäksi HJK:n muut toiminnot luovat merkittävää yhteiskunnallista hyötyä. Esimerkiksi HJK:n yli 650 lapselle tuottama iltapäiväkerhotoiminta tuo yhteiskunnalle yli kahden miljoonan euron hyödyn.

HJK UEFA SROI

HJK:n vaikuttavuus tunnistetaan seurassa voimavaraksi, mutta samalla alati kasvavaksi vastuuksi.

– Lasten ja nuorten syrjäytyminen tulee olemaan yhteiskuntamme lähivuosien yksi suurimmista haasteista. Meillä suurena paikallisena toimijana on mahdollisuus, mutta samalla myös vastuu, tehdä kaikkemme tämän yhteisen haasteen eteen, HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen kiteyttää.

HJK UEFA SROI

HJK jatkaa ja laajentaa syrjäytymisen vastaista työtään usealla eri saralla. Johtavana ajatuksena on tukea etenkin niitä syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä, joihin moni muu taho ei saa välttämättä yhteyttä lainkaan. HJK:n kokemus ja asiantuntemus mm. vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnasta sekä erityisryhmien harrastetoiminnasta nousevat tässä työssä avainasemaan.

Samalla HJK painottaa väestön ikärakenteen muutoksen luomia haasteita ja aloittaa selvitystyön aikuis- ja eläkeläistoiminnan laajentamiseksi. HJK:n perustyö laajan joukkuetoiminnan mahdollistamiseksi säilyy yhä toiminnan arvokkaana kivijalkana, luoden laajuudellaan merkittävää arvoa.

HJK UEFA SROI

Lue HJK:n UEFA SROI -raportti tästä »