Jalkapallo on myös tyttöjen laji – kohti yhdenvertaisempaa urheilua

Lähes neljännes tytöistä on kuullut vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksesta sukupuolensa takia, selviää Plan International Suomen tuoreesta kyselytutkimuksesta. Muutosta tarvitaan myös jalkapallokentillä.

HJK juniorit. Photo: © Mira Lönnqvist

Plan International Suomi julkaisi kansainvälisen tyttöjen päivän kynnyksellä suomalaisten urheiluharrastuksiin liittyviä kokemuksia kartoittavan tutkimuksen. Planin tuottaman tutkimuksen mukaan joka viides nuori tai nuori aikuinen kertoo kokeneensa vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksessa. Tytöt kokevat vähättelyä ja negatiivista kommentointia poikia useammin.

Tyttöjen ja naisten kohtaamassa kommentoinnissa korostuu sukupuoleen perustuva väheksyminen. Vähättelyä kohdanneista tytöistä 40 % kertoo saaneensa osakseen kommentointia siitä, ettei heidän lajinsa sovi tytöille. Yli neljännes näistä tytöistä on saanut kuulla, ettei tyttöjen kannata harrastaa kyseistä lajia, koska pojat ovat siinä parempia. Joka viides tyttö on saanut osakseen myös kehoonsa ja ulkonäköönsä liittyvää arvostelua.

Joka neljäs nuori sukupuolesta riippumatta myös kertoo, ettei ole saanut kannustusta urheiluharrastukseensa.

Kyse on myös rakenteista. Naiset ovat yhä aliedustettuina urheilun johtotehtävissä sekä valmentajina, jalkapallossakin. Sukupuolten ero näkyy myös palkkatasoissa. Naiset kokevat ja havaitsevat kilpaurheilussa selvästi miehiä enemmän seksuaalista häirintää. Kansainvälisesti tilanne on vielä Suomen kenttiäkin huolestuttavampi.

HJK:ssa harrastaa ja kilpailee lähes 800 tyttöä. Tyttöjen määrä on kasvanut nopeasti ja samalla myös seuran omat rakenteet on muovattu tukemaan sukupuolten tasa-arvoa. HJK:ssa toimintaa johdetaan yhden valmennuslinjan ja yhteisten periaatteiden mukaisesti sukupuolesta riippumatta. Ei ole tyttöjen jalkapalloa ja poikien jalkapalloa. On vain jalkapalloa.

Tuoreimpana muutoksena HJK on yhtiöittänyt naisten liigajoukkueen, jotta pelaajaputki myös naisten kansainväliselle huipulle vahvistuisi ja tyttö- ja naispelaajille voidaan tarjota entistä paremmat ja yhdenvertaisemmat mahdollisuudet omien unelmien tavoitteluun.

– Olemme HJK:ssa jo pitkällä, mutta emme koskaan valmiita. Se, miten lapset ja nuoret itse kokevat tulevansa kohdatuksi on monen asian summa. Meidän on luotava esikuvia, murrettava lasikattoja ja jaksettava kyseenalaistaa eriarvoistavia rakenteita. Silti jokaisen meistä yksilöinä valitsemilla sanoilla ja teoilla on myös suuri vaikutus, HJK:n naisten ja tyttöjen huippuvaiheen päällikkö Joonas Sarelius muistuttaa.

– Esimerkiksi osa kovatasoisista tyttöjen kilpajoukkueistamme pelaa poikien sarjoissa saadakseen kehityksen kannalta optimaalisen kovia pelejä. Sukupuolta vähättelevät kommentit näissä tilanteissa ovat onneksi vähentyneet viime vuosina huomattavasti, mutta harmiksemme joukkueemme törmäävät näihin yhä, Sarelius kertoo.

Tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä HJK haluaa kannustaa jokaista pohtimaan sanojensa painoa. Kannustetaan, rohkaistaan ja näytetään ettei tyttöjen vähättelylle ole sijaa jalkapallossa.