HJK:n tilinpäätökset julkaistu

Haastavasta vuodesta huolimatta koko HJK-yhteisö on suoriutunut taloudellisesti kohtuullisesti ja seurayhteisön talous on yhä vakaalla pohjalla.

HJK Helsinki

Vaikka koronaan liittyvät rajoitukset pienensivät toiminnan volyymiä, pudottivat liikevaihtoa ja heikensivät taloudellisesti terveen liiketoiminnan edellytyksiä erityisesti HJK-konsernin puolella, päästiin pääkumppanien, pelaajamyyntien ja kohtuullisten sopeutustoimien avulla nollatulokseen.

HJK Oy ja konserni

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät selvästi HJK-konsernin tilikauden (01.12.2019 – 30.11.2020) liikevaihdossa. HJK Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 3,2 milj. € (-23 % vuodesta 2019). Tilikauden tulos oli 45 765,01 €. HSM Oy teki tilikaudella 1,5 milj. € liikevaihdolla (-22 % vuodesta 2019) 60 987,32 € tuloksen. Helsinki Cup Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 0,9 milj. € (-48 % vuodesta 2019). Helsinki Cup Oy teki tilikaudella 161 529,01 € tappiota.

HJK Oy ja HSM Oy pääsivät näin ollen budjetoidusti noin nollatulokseen. Konsernitilinpäätös osoittaa 5,6 milj. € liikevaihdolla (-28 % vuodesta 2019) tappiota 81 640,30 €, joka perustuu Helsinki Cupin taloudellisesti vaikeaan vuoteen. Vuonna 2019 konsernin tulos oli 79 266,12 € voitollinen.

Koronavuosi rajoitti HJK-konsernin toimintaa merkittävästi ja huojutti kymmenen vuoden ajan kannattavaa ja terveellä pohjalla ollutta taloudellista toimintaa. Koronarajoitukset toivat tulomenetyksiä lähes jokaisella toiminnan osa-alueella. Ottelutuotot, tapahtumatuotot ja kumppanituotot putosivat budjetoidusta.

Erityisesti Europelien puuttuminen loi jalkapallotoiminnalle taloudellisen haasteen. Europeleillä on vuosien varrella ollut HJK Oy:n liikevaihtoon noin miljoonan euron vaikutus. Europelien puute onnistuttiin kuitenkin kompensoimaan stadionyhtiön monipuolisella toiminnalla ja pelaajamyynneillä.

HJK-konserni teki koronakriisin alkuaikana muiden urheiluseurojen tavoin sopeutustoimia ja haki avustuksia tilanteessa, jossa tulonmenetykset liittyivät viranomaisten rajoituksiin, eikä kriisin kestosta ja laadusta vielä ollut tietoa. Kohtuulliset sopeutustoimet kohdistettiin lähinnä ulkoisiin palveluihin, jotta henkilöstöön kohdistuvilta laajamittaisilta toimilta vältyttiin.

HJK Oy:n tuloksen perusta ovat pääkumppanuudet ja pelaajamyynnit. Pelaajabudjetin ja urheilun ydintoimintoihin liittyvien panostusten kasvattamista jatkettiin, ja nämä pystyttiin rahoittamaan onnistuneiden pelaajamyyntien ja stadionyhtiön onnistuneiden sopimuskumppanuuksien avulla.

HJK-konserni sai rajoituksista johtuvista tulonmenetyksistä takaisin pienen osan, yhteensä 495 000 €, UEFA:n, Palloliiton, OKM:n ja TEM:n tukina. Business Finland kehitysrahalla käynnistettiin lipunmyyntijärjestelmän ja stadionin liikuntatoiminnan online-palveluiden kehitystyö.

HJK ry

HJK ry:n tuotot tilikaudella (1.1.2020-31.12.2020) olivat 4,7 milj. € joiden lisäksi yhdistykselle myönnettiin 0,85 milj. € yleisavustuksia. (yht. -14 % vuodesta 2019). Tilikauden menot olivat 5,5 milj. € (-14 % vuodesta 2019). Luvut sisältävät myös joukkueiden tulot ja menot. HJK ry teki tilikaudella 20 593 € tappiota.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus muodostuu suurelta osin jäseniltä kerättävistä toimintamaksuista. Koronapandemiasta johtunut toiminnan väliaikainen keskeytyminen maalis-toukokuussa 2020 pakotti yhdistyksen sopeutustoimiin. Nopeasti voimaan tulleiden sopeutustoimien ja vakaan taloudellisen pohjan sekä pandemia-avustusten ansiosta seura selvisi taloudellisesti kohtalaisen hyvin yli toiminnan keskeytysajan ja maksuvalmius säilyi hyvänä läpi vuoden.

HJK ry sai toiminnan rajoituksia kompensoivia avustuksia yhteensä 115 000 €. Tulopohjaa vankistivat lisäksi useat tilikaudelle osuneet HJK Oy:n pelaajamyynnit, joista kasvattajaseurasopimuksen mukaisesti korvattiin HJK ry:lle 160 000 €. Niin ikään HJK Oy:n kautta tuloutettavan kumppanimyynnin osuus oli 180 000 €.

HJK Oy vastaa HJK Miehet liigajoukkueesta ja kantaa taloudellisen vastuun seuran reservijoukkue HJK Klubi 04:stä.

HSM Oy hallinnoi Bolt Arenaa sekä investoi ja hallinnoi seuran muita olosuhteita ja vastaa seuran tapahtumatuotannosta.

Helsinki Cup Oy on HJK Oy:n 78 % omistuksessa, joten se luetaan kirjanpidollisesti osaksi konsernia, vaikka toimiikin muutoin itsenäisesti.

HJK-konserni kattaa HJK Oy:n, HSM Oy:n ja Helsinki Cup Oy:n.

HJK ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka alaisuuteen kuuluvat HJK Naiset liigajoukkue, akatemiajoukkueet, junioreiden edustusjoukkueet, erityisryhmät sekä haaste-, harraste- ja kaupunginosajoukkueet. HJK ry vastaa myös seuran järjestämästä iltapäivätoiminnasta sekä alle kouluikäisten lasten jalkapallokoulutoiminnasta. HJK ry on juridisesti ja kirjanpidollisesti täysin erillinen yksikkö. HJK Oy:n ja HJK ry:n väliset seurayhteisön oikeudet ja vastuut on sovittu kasvattajaseurasopimuksella.